۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
 
با نرم افزار پیامک آموت می توانید با یک کلیک به بخش گزارشات ارسال خود دسترسی پیدا کنید؟

تاریخ ایجاد   پنجشنبه 03 بهمن 1392  تعدادمشاهده  3464 بازگشت

شما در "پیامک آموت" می توانید در یک صفحه تمامی گزارشات ارسالی خود را مشاهده کنید و بدون گزارش گیری های متفاوت از صفحات مختلف به این اطلاعات دست یابید. می توانید به این گزارشات در نرم افزار به صورت گراف نیز دسترسی پیدا کنید. 
آژانس مسافرتی احمد زاده