۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
 
با پیامک آموت می توانید مخاطبین خود را بر اساس سن تفکیک کرده و گراف سنی تهیه نمایید؟

تاریخ ایجاد   پنجشنبه 03 بهمن 1392  تعدادمشاهده  4327 بازگشت

نرم افزار "پیامک آموت" دارای امکان تهیه نمودار از گروه های سنی مختلف می باشد . از این طریق می توانید پیامک های خود را بر اساس گروه سنی متفاوت  طبقه بندی کنید و  به آنها پیامک ارسال کنید. 
آژانس مسافرتی احمد زاده