۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
 
فرمول اجرایی برای بازاریابی با پیامک چیست؟

تاریخ ایجاد   جمعه 18 بهمن 1392  تعدادمشاهده  3918 بازگشت

مبنای محاسبه، انتخاب و آماده سازیِ 10/000 شماره احتمالیِ صحیح و حساب شده:

[9 میلیون ریال = 180ریال هزینه هر پیامک × 5 بار ارسالی در مدت 3 ماه × 10000شمارهء منتخب]

کل هزینه ی ارسال ها در مدتِ 3 ماه برای فراخوان های اولیه برای محصول

برای مثال، اگر قیمت محصول شما یک میلیون ریال باشد:

فروش قطعی شده (در بدترین حالت ممکن) از این قرار خواهد بود (10%):

 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال = ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال× ۱۰

فروش قطعی شده (در بهترین حالت ممکن یعنی 80%) از این قرار خواهد بود:

  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال =۱۰۰۰,۰۰۰ریال × ۸۰
 


 
آژانس مسافرتی احمد زاده