۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
 
افتتاح مرکز خدمات مشتریان آموت

تاریخ ایجاد   چهارشنبه 01 مرداد 1393  تعدادمشاهده  3592 بازگشت

 در سازمان های مشتری مدار معمولاً مشتریان اساسی ترین وسیله برای شناسائی نقاط ضعف  و قوت سازمان هستند، آنها درحین ارتباط خود درحقیقت می توانند شما را درانتخاب نحوه برخورد بامشتری، تولید و طراحی خدمات راهنمائی کنند. سازمان با ارزیابی از مشتریان خود و همچنین تجزیه وتحلیل نیازهای  آنان می توانند راهکاری برای طراحی خدمات جدید خود دست یافته و از نقاط ضعف و قوت خدمات فعلی خود آگاه شوند.

بهترین خدمات اگر درقالب یک فضای مناسب ارائه نشود کاملاً بی تأثیر خواهد بود. محیط مناسب بر ارزش گذاری بر کارکنان و افزایش بهره وری آنان اثرگذار است. با افزایش تعداد مشتریان و به تناسب آن افزایش حجم فعالیتها، ساماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام  و کارا در سازمان به صورتی که منجربه فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، آرامش فکری و شادابی آنها، و درنهایت افزایش کارائی شود، ضروری به نظر می رسد. آموت برای جذب و رضایت بیشتر مشتریان می بایست به محیط  کاری مناسب که دارای شاخصهای استاندارد فیزیکی، روانی واجتماعی باشد آگاهانه بنگرد و برنامه ریزی نماید.
داده پردازی آموت برای اعتلای نظر مشتریان گامهای بزرگی برداشته است، که با افتتاح مرکز خدمات مشتریان آموت ، سرویس دهی به صورت متمركز و از طريق اين مركز انجام خواهد گرفت.
 
مرکز خدمات مشتریان آموت
 
در این واحد پرسنل پشتیبانی و خدمات مشتری با داشتن ابزاری واحد و کارآمد تمامی سوابق و درخواست های مشتریان را ثبت و پایش می کنند که این باعث بهبود در فرآیند ارائه خدمات سرویس دهی خواهد شد.
 


 
آژانس مسافرتی احمد زاده