۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
 
افتتاح مرکز خدمات مشتریان آموت

تاریخ ایجاد   چهارشنبه 01 مرداد 1393  تعدادمشاهده  4095 بازگشت

 در سازمان های مشتری مدار معمولاً مشتریان اساسی ترین وسیله برای شناسائی نقاط ضعف  و قوت سازمان هستند، آنها درحین ارتباط خود درحقیقت می توانند شما را درانتخاب نحوه برخورد بامشتری، تولید و طراحی خدمات راهنمائی کنند. سازمان با ارزیابی از مشتریان خود و همچنین تجزیه وتحلیل نیازهای  آنان می توانند راهکاری برای طراحی خدمات جدید خود دست یافته و از نقاط ضعف و قوت خدمات فعلی خود آگاه شوند.

بهترین خدمات اگر درقالب یک فضای مناسب ارائه نشود کاملاً بی تأثیر خواهد بود. محیط مناسب بر ارزش گذاری بر کارکنان و افزایش بهره وری آنان اثرگذار است. با افزایش تعداد مشتریان و به تناسب آن افزایش حجم فعالیتها، ساماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام  و کارا در سازمان به صورتی که منجربه فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، آرامش فکری و شادابی آنها، و درنهایت افزایش کارائی شود، ضروری به نظر می رسد. آموت برای جذب و رضایت بیشتر مشتریان می بایست به محیط  کاری مناسب که دارای شاخصهای استاندارد فیزیکی، روانی واجتماعی باشد آگاهانه بنگرد و برنامه ریزی نماید.
داده پردازی آموت برای اعتلای نظر مشتریان گامهای بزرگی برداشته است، که با افتتاح مرکز خدمات مشتریان آموت ، سرویس دهی به صورت متمركز و از طريق اين مركز انجام خواهد گرفت.
 
مرکز خدمات مشتریان آموت
 
در این واحد پرسنل پشتیبانی و خدمات مشتری با داشتن ابزاری واحد و کارآمد تمامی سوابق و درخواست های مشتریان را ثبت و پایش می کنند که این باعث بهبود در فرآیند ارائه خدمات سرویس دهی خواهد شد.
 


 
آژانس مسافرتی احمد زاده